วิธีการซื้อ How to buy

1. เลือกดูสินค้าที่ต้องการ

เมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิกเพิ่มสินค้าในตระกร้า

เลือกดูสินค้าที่ต้องการ

2. ตรวจสอบสินค้าใน "ตะกร้า"

สินค้าที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงใน "ตะกร้า" ระบบจะแสดงรายละเอียดและจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระ คุณสามารถตรวจสอบดูรายการสินค้าที่เลือกไปทั้งหมดได้
และหากต้องการ เลือกซื้อสินค้าเพิ่ม ให้คลิกปุ่ม "กลับไปซื้อสินค้าต่อ" หรือหากต้องการ ยกเลิกรายการที่สั่งซื้อ ก็สามารถคลิกที่ "ยกเลิกการซื้อ" ได้ทันที
เมื่อตรวจสอบรายละเอียดของรายการสินค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่มดำเนินการสั่งซื้อ

ตรวจสอบสินค้าในตะกร้า

3. เลือกวิธีการชำระเงิน

3.1 กรอกข้อมูลการส่ง โดยสามารถเลือกได้ระหว่างใช้ที่อยู่เดิมหรือเปลียนที่อยู่ใหม่
3.2 เลือกช่องทางการชำระเงิน ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
3.3 ระบบจะแจ้งรายการสินค้า ที่สั่งซื้อและจำนวนเงินต้องชำระทั้งหมด เมื่อข้อมูลถูกต้องกดปุ่ม สั่งซื้อสินค้า

เลือกวิธีการชำระเงิน

4. เมื่อคลิก "สั่งซื้อสินค้า" เรียบร้อย ระบบจะแจ้งว่า การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ หากมีข้อผิดพลาดระบบจะแจ้งเตือนท่าน