วิธีการชำระเงิน How to pay

Zeny Mall มีช่องทางให้ท่านชำระเงินได้หลายวิธี ท่านสามารถเลือกวิธีชำระเงินได้ตามช่องทางที่สะดวกได้ดังนี้..

1แบบ Zeny

การชำระแบบใช้ Zeny ทาง Zenymall จะตัดเครดิต Zeny ใน Account ของท่านให้พอดีกับ Zeny ที่ท่านสมาชิกแลกสินค้าไป
ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบ Zeny ที่ท่านมีได้จาก my zeny

2แบบ Zeny + เงินสด โดยโอนเงินผ่านธนาคาร

ในกรณีทีท่าน มี Zeny ไม่พอกับสินค้าที่ท่านจะแลก ท่านสามารถนำเงินสดมาบวกเพิ่มให้เท่าจำนวนมูลค่าของสินค้านั้นๆ
ซึ่งการเพิ่มเงินสดท่านทำได้ โอนเงินสดเข้ามาผ่าน 5 ธนาคาร ตามรายละเอียดด้านล่าง

แบบ Zeny + เงินสด โดยโอนเงินผ่านธนาคาร

* เมื่อท่านโอนเงินแล้วโปรด แจ้งผ่านแบบฟอร์มในหน้า My Zeny ทันที ไม่ควรให้ข้ามวัน โดยทำตามขั้นตอนดังนี้...

2.1 แจ้งยืนยันการโอนเงิน โดยเข้ามาที่หน้า My Zeny

2.1.1 ดูรายการที่ท่านโอนเงินเข้ามาแล้ว คลิก แจ้งโอเนงิน
ดูรายการที่ท่านโอนเงินเข้ามาแล้ว
2.1.2 ให้ท่านตรวจสอบรายการสินค้าที่สั่งซื้อ และเลือกธนาคารที่ได้โอนเงินเข้ามา พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบทุกช่อง
ตรวจสอบรายการสินค้าที่สั่งซื้อ

2.2 แจ้งการโอนสำเร็จ เมื่อทำการแจ้งโอนเงินสำเร็จ ระบบจะแจ้งเตือนท่านว่า “ทำการแจ้งโอนสำเร็จแล้วค่ะ”

แจ้งการโอนสำเร็จ

3แบบ Zeny + เงินสด โดยชำระผ่าน Paypal หรือ บัตรเครดิต

3.1 สำหรับผู้ที่่มี Account แล้ว

เมื่อกดปุ่มสั่งซื้อสินค้าแล้ว ระะบบจะพาไปยังหน้าชำระเงินของ Paypal ลูกค้าสามารถใส่อีเมล์และรหัสผ่านของ Paypal เพื่อเข้าระบบและชำระเงินได้ทันที
โดยในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง จะเป็นยอดเงินที่ต้องชำระทั้งหมด ซึ่งได้รวมค่าธรรมเนียมเอาไว้แล้ว

สำหรับผู้ที่่มี Account แล้ว

3.2 สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Account

เมื่อกดปุ่มสั่งซื้อสินค้าแล้ว ระบบจะพาไปยังหน้าชำระเงินของ Paypal ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มดังกล่าว

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Account

3.3 จากนั้นให้เลือกคลิกปุ่มที่ 3 ชำระเงินต่อในฐานะผู้ใช้ที่มาเยือน Paypal

เลือกคลิกปุ่ม

3.4 จากนั้นจะมายังหน้าตรวจสอบข้อมูลของคุณ แล้วคลิก ชำระทันที

ตรวจสอบข้อมูล

3.5 ดำเนินการสั่งซื้อเสร็จแล้ว หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ ให้คลิกที่ พิมพ์ใบเสร็จ

ดำเนินการสั่งซื้อเสร็จแล้ว
* ตรวจสอบการชำระเงิน
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสินค้าที่สั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดส่งและจำนวน Zeny ทั้งหมดได้ที่บัญชีสมาชิกของท่าน (My Zeny)