วิธีแลก Voucher

1ทางเว็บ ที่จะแจกเซนีของท่านจะจัดส่ง รหัส ไปยังมือถือของท่าน

ทางเว็บ ที่จะแจกเซนีของท่านจะจัดส่ง รหัส ไปยังมือถือของท่าน

2ท่านสมาชิก สามารถ login เข้าสู่ระบบจากเว็บพันธมิตรของเรา ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่

ท่านสมาชิก สามารถ login เข้าสู่ระบบจากเว็บพันธมิตรของเรา

3ปรากฏ link เข้าสู่ Zenymall ท่านสมาชิก คลิกได้ทันที

ปรากฏ link เข้าสู่ Zenymall ท่านสมาชิก คลิกได้ทันที

4ตรวจสอบความถูกต้องของ User ของท่าน

ตรวจสอบความถูกต้องของ User ของท่าน

5ใส่รหัสที่ดังนี้

1. ช่อง Voucher ให้ใส่รหัส Voucher ที่ได้จากเบอร์มือถือของท่าน
2. ช่อง เบอร์โทรศัพท์ ให้ท่านใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับรหัส Voucher จากเรา

ใส่รหัส

6ระบบจะเติม zeny เข้าสู่ user ของท่านโดยอัตโนมัติ ท่านสมาชิก สามารถเช็ค zeny ของท่านได้
ทีเมนู my zeny ที่อยู่ตามภาพ

ระบบจะเติม zeny เข้าสู่ user ของท่านโดยอัตโนมัติ

ตรวจเช็คจำนวน zeny ในหน้า my zeny

ตรวจเช็คจำนวน zeny ในหน้า my zeny
การแก้ไขเบื้องต้นในกรณีที่ไม่สามารถ เพิ่ม Zeny จาก Voucher

1. ท่านสมาชิกได้ login เข้า zenymall จากเว็บต้นทางที่แจกเซนีของท่านหรือไม่
2. ใส่รหัส Zeny Voucher และ เบอร์โทรศัพท์ ถูกต้องหรือไม่