PS4 METAL GEAR SOLID V GROUND ZEROES

Sony METAL GEAR SOLID V GROUND ZEROES (PS4)

สำหรับเกมส์ Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes จะเป็นเนื้อหาปฐมบทที่จะปูเนื้อเรื่องเข้าไปสู่เกมส์ภาคหลัก Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain โดยเกมส์ภาค Ground Zeroes จะเป็นลักษณะผจญภัยแบบ Open World โดยทำภารกิจบนพื้นที่ของค่ายทหารแห่งหนึ่งในการแทรกซึมและภารกิจช่วยเหลือตัวบุคคล นอกจากนี้ ยังบรรจุเอนจิ้นเกมส์ FOX Engine สร้างแวดล้อมเกมส์อย่างสมจริง ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ, วันเวลากลางวัน/กลางคืน และเอฟเฟคเสมือนจริง รวมถึงออกแบบโมเดลตัวละครที่เสมือนจริงราวกับมนุษย์
99,500.00 Zeny

ยังมีจำหน่าย

5

ชิ้น

ขออภัยค่ะ! กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

ความคิดเห็น