ถังโจรสลัดใหญ่

ประโยชน์ของการเล่น "ถังโจรสลัด" 
- ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน 
- ฝึกทักษะด้านการบริหารจัดการ การวางแผน   
- ฝึกทักษะในการตัดสินใจและความเชื่อมั่นในตนเอง การคิดวิเคราะห์ทางเลือก และตัดสินใจในการเลือกทางแก้ปัญหา
- ฝึกทักษะการเข้าสังคม สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ฝึกทักษะการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์      

29,500.00 Zeny

ยังมีจำหน่าย

15

ชิ้น

ขออภัยค่ะ! กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ

ความคิดเห็น